Banksparen pensioen, sparen of beleggen?

Pensioenfonds

Banksparen pensioen, sparen of beleggen?

Je hebt vast wel eens op jouw pensioenoverzicht gekeken. De vraag is hoe vrolijk je dan werd. Dekans is groot dat je schrikt van de bedragen die je hierop ziet staan. Schrikken in negatieve zin, danwel te verstaan. Zeker als je geen of maar weinig pensioen hebt opgebouwd, kom je er al snel achterdat je het na je pensionering met dit kleine pensioen en de AOW uitkering allemaal niet gaat redden.Natuurlijk, je kunt er als het zo ver is voor kiezen om heel sober te gaan leven. Misschien dat je dan(net) uitkomt in de maand. Maar wil jij op deze manier van je oude dag gaan genieten? Weesverstandig en begin op tijd met het regelen van een aanvulling op je pensioen/AOW-uitkering.Banksparen pensioen is hiervoor uitermate geschikt. Banksparen pensioen komt in verschillendefinanciële oplossingen voor. Zo is er de spaarvariant van dit product, maar je kunt ook kiezen voorbanksparen beleggen.

Voordelen spaarvariant van banksparen pensioen

De spaarvariant van banksparen voor pensioen heeft als grote voordeel dat je geen risico loopt metbetrekking tot de inleg en het opgebouwde kapitaal. Een ander voordeel van deze variant is dat je inde meeste gevallen geen kosten betaalt voor de geblokkeerde spaarrekening die je nodig hebt voorbanksparen pensioen. In het geval je voor de afgesproken einddatum geld van deze spaarrekening opzou willen nemen, dan worden er wel kosten in rekening gebracht. Deze kunnen behoorlijk oplopen.Misschien is dat aan één kant helemaal niet zo slecht. Immers, dat maakt de drempel om geld op tenemen een stuk hoger. Vergeet niet dat je spaart voor je pensioen! Nadeel van de spaarvariant van banksparen voor pensioen is dat de rentestand al enkele jaren zeerlaag is. Dit betekent dat je nauwelijks rendement behaald. Zekerheid en rendement hangen nauwmet elkaar samen. Dit zie je ook bij banksparen beleggen. Een pesioenfonds is van belang omdat u later geen last voor uw gezin wilt zijn. Bovendien weet je op deze manier zeker dat je iets extra’s hebt voor jouw oude dag.

De voordelen van banksparen beleggen

Het grote voordeel van banksparen beleggen is dekans op een hoog rendement. Een aantal dingen zijnhierbij belangrijk. Allereerst kies je nooit ‘zomaar’voor beleggen. Er zal je altijd gevraagd worden naarhet bestedingsdoel dat je met beleggen voor ogenhebt. Banksparen pensioen is een prima product omgeld bij elkaar te krijgen voor je pensioen. Hierbijaangetekend dat je hier wel op tijd mee begint. Datzit namelijk zo. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Goede jaren worden afgewisseld met mindergoede jaren en je moet wel de tijd hebben om negatieve klappen op te kunnen vangen.

Nadelen van het beleggen via banksparen pensioen zijn de hierboven genoemde risico’s die je loopt.Je kunt een negatief rendement behalen en je kunt ook jouw opgebouwde kapitaal geheel of vooreen gedeelte zien verdampen. Kun je niet tegen deze onzekerheid, dan is dit geen goed product voorjou om af te sluiten. Een ander nadeel van beleggen via banksparen pensioen is het kostenaspect.Een gedeelte van je inleg gaat op aan:

  • Aankoopkosten
  • Verkoopkosten
  • Switchkosten
  • Beheerkosten van de beleggingsportefeuil e/rekening
  • Administratie- en servicekosten
  • Vergoeding voor tussenpersoon

Je begrijpt vast en zeker dat dit invloed heeft op het rendement.

Jij betaalt, dus jij bepaalt!

Welke vorm van banksparen pensioen je ook kiest, zorg dat jij degene bent die de keus maakt. Zorger ook voor dat e volledig achter de door jou gemaakte keus staat. Een goede voorbereiding is danook alles. Vergelijk aanbieders en producten met elkaar. Kijk naar rendementen, kosten, maar zekerook naar voorwaarden. Gelukkig kun je wat dit betreft vandaag de dag een hoop informatie opinternet vinden. Selecteer een aantal aanbieders van banksparen pensioen die jou interessant lijkenen maak uit dit selecte groepje een definitieve keuze. Je hoeft je dan niet het verwijt te maken dat jeover één nacht ijs bent gegaan.

Weet dat niets regelen op het gebied van banksparen pensioen eigenlijk geen optie is als je er op jeoude dag financieel goed bij wilt zitten.