Een ZZP pensioen….heb jij hier al iets voor geregeld?

Pensioen

Een ZZP pensioen….heb jij hier al iets voor geregeld?

Het leven als ZZP-er heeft een aantal voordelen. Het grootste voordeel is dat je volledig eigen baasbent en je de regie over je werkzame leven in eigen handen hebt. Nadelen zijn er helaas ook. Degrootste nadelen liggen op het financiële vlak. De wetgevende macht maakt zich hier steeds drukkerom. Je kent vast de discussie wel rond de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Eenander heikel punt is het zogenaamde ZZP pensioen. Veel ZZP-ers leven in het nu en staan te weinigstil bij de toekomst. Overigens is gebeurt dit lang niet altijd bewust. Als je ZZP-er bent is hetverstandig om tijdig iets te regelen voor een ZZP pensioen. Je loopt anders het risico dat je het na jewerkzame leven moet doen met enkel en alleen een AOW-uitkering. En dat is geen vetpot!

Hoe regel je een pensioen ZZP?

Er zijn wat betreft een pensioen ZZP meerdere wegen die naar Rome leiden. De meest eenvoudigemanier is om maandelijks geld opzij te zetten op een vrij opneembare spaarrekening. Dit is direct ookde meest onverstandige manier en de manier die je qua rendement nauwelijks iets op zal leveren.Het nadeel van deze spaarrekening is dat je hier namelijk het door jou gespaarde geld makkelijkvanaf kunt halen. Dit kan nodig zijn als het je bijvoorbeeld niet lukt om voldoende opdrachten binnente halen. Je inkomen vul je dan aan vanaf je spaarrekening, maar indirect dus van je pensioen ZZP! Pensioen sparen ZZP kun je gelukkig ook op andere manieren doen. Eén van deze andere manieren isdoor te kiezen voor beleggen. In de praktijk komt dit erop neer dat je maandelijks een vast bedraginlegt op een (spaar)rekening die geblokkeerd is om van op te nemen. Met het geld dat op dezegeblokkeerde rekening staat wordt vervolgens belegd in bijvoorbeeld beleggingsfondsen. De inlegkun je beschouwen als premie die je maandelijks afdraagt voor jouw pensioen sparen ZZP.

Voordelen ZZP pensioen opbouwen middels pensioen sparen ZZP

Het opbouwen van een ZZP pensioen door middel van beleggen is om meerdere reden interessant tenoemen. De belangrijkste redenen om voor deze mogelijkheid te kiezen zijn:

  • de kans op een goed rendement is hoger bij beleggen dan bij sparen;
  • doordat je inleg op een geblokkeerde rekening staat kun je het niet opnemen voor andere doeleinden;
  • wanneer je vroegtijdig begint kun je minder goede periodes opvangen met goede periodes.
  • Spaarrentes zijn nu al vele jaren erg laag en herstellen niet, nauwelijks of veel langzamer;
  • met relatief lage maandelijkse inleg vallen al goede rendementen te behalen. Maandelijks
  • inleggen kan vaak al vanaf €50,- per maand.

Uiteraard is het niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Beleggen brengt altijd enig risico met zichmee en dat betekent dat je het risico loopt op een negatief rendement. In heel extreme gevallen kunje de volledige inleg kwijtraken.

Verschillende aanbieders van ZZP pensioen

Er zijn nogal wat aanbieders die graag voor jou aan het werk gaan om je van een goed ZZP pensioente voorzien. Deze aanbieders bieden je verschillende mogelijkheden, waarbij looptijd, de mate vanrisico en kosten belangrijke zaken zijn om rekening mee te houden. Je doet er verstandig aan omeerst zelf je huiswerk te doen. Zo is het fijn als je weet welk bedrag je maandelijks kunt missen om inte leggen. Minstens zo fijn is het als je al weet tot hoe lang je door wilt werken. Met andere woorden,wanneer wil je dat het door jou opgebouwde zzp pensioen beschikbaar voor je is. Kijk bovendiengoed naar de kosten die je bij de verschillende aanbieders kwijt bent. Maak een vergelijk tussen devoor jou meest aantrekkelijke aanbieders en vertrouw jou zzp pensioen toe aan die partij waarbij jijje goed voelt en jouw geld in betrouwbare handen is.