Pensioen opbouwen door middel van een lijfrenteverzekering

Pensioenplan

Pensioen opbouwen door middel van een lijfrenteverzekering

Dat je er nu financieel goed voor staat, wil niet zeggen dat dit in de toekomst ook het geval zal zijn.Baangarantie, zoals dit vroeger in een aantal sectoren vanzelfsprekend was, behoort definitief tot hetverleden. De kans dat je meerdere werkgevers hebt gehad of dat je een periode geen werk hebtgehad is relatief groot. Dit kan gevolgen hebben met betrekking tot je inkomen als je de AOW-leeftijdhebt bereikt. Zo kun je bijvoorbeeld een pensioengat hebben en dat betekent veelal dat je mindergeld te besteden hebt dan dat je nu gewend bent. Gelukkig zijn er verschillende mogelijkheden om tezorgen dat je er ook na je werkzame leeftijd financieel goed bij zit. Eén van deze mogelijkheden is hetopbouwen van kapitaal middels een lijfrenteverzekering. Een lijfrenteverzekering wordt ook wellijfrente sparen genoemd.

Wat is een lijfrenteverzekering nu eigenlijk precies?

Eenafsluiten betekent dat je maandelijks premie/geld inlegt waarmee je kapitaalopbouwt. Lijfrente sparen kon je in het verleden bij een beperkt aantal aanbieders. Tegenwoordigkan dit bij onder andere banken, verzekeraars en andere financiële instellingen. Je spreekt eenlooptijd van de lijfrenteverzekering af, waarbij twintig jaar een veel gekozen looptijd is. Dit wilnatuurlijk niet zeggen dat jij ook voor een looptijd van twintig jaar moet kiezen. Het aangaan van eenlijfrenteverzekering is immers altijd maatwerk.

De periode waarin je, vak maandelijks, geld inlegt in het lijfrente sparen wordt ook wel deopbouwfase genoemd. Dit is immers de periode waarin je geld inlegt om kapitaal op te bouwen datin de toekomst voor je beschikbaar moet komen. Op het moment dat de looptijd van het lijfrentesparen erop zit, wordt dit opgebouwde kapitaal aan je uitgekeerd. Dit gebeurt in periodieketermijnen, waarbij maandelijks het meest populair te noemen is. De fase van uitbetalen wordtoverigens de uitkeringsfase genoemd. Je koopt in dit geval een lijfrente-uitkering aan.

 
 

Lijfrenteverzekering en de fiscus

Een lijfrenteverzekering brengt een aantal fiscale voordelen en verplichtingen met zich mee. Als je deBelastingdienst kunt laten zien dat je een pensioentekort hebt, dan is de door jouw ingelegdemaandelijkse ‘premie’ aftrekbaar in box 1. Een ander voordeel dat dan geldt is dat het reedsopgebouwde kapitaal in jouw lijfrenteverzekering niet meetelt in box 3. Het is overigens niet zo dat jemet deze financiële oplossing ook daadwerkelijk verplicht bent om te ‘sparen’. Het is tegenwoordigheel gebruikelijk om te kiezen voor een variant waarin je inleg wordt belegd. Hoewel je dan wel enigrisico loopt met betrekking tot inleg en opgebouwd kapitaal, staat daar tegenover dat het rendementgemiddeld hoger uitvalt. Garanties? Nee, die worden niet gegeven.

Lijfrente vergelijken

Lijfrente vergelijken is iets wat we je zeker aanraden om te doen als je geïnteresseerd bent in ditfinanciële product. Het gaat tenslotte wel om jouw pensioenvoorziening of om een aanvullingdaarop. Wees dus verstandig en ga niet direct met de eerste de beste aanbieder in zee. Als je nu alweet dat je wakker ligt van een dalende beurs, dan is de conclusie dat je beter kunt kiezen voor despaarvariant van een lijfrenteverzekering. Sta je hier redelijk nuchter in en weet je dat beleggen ietsis dat je altijd op de lange termijn moet bekijken? Dan is een beleggingsvariant wellicht een goedekeuze voor je. Door verschillende aanbieder, producten en productvarianten mee te nemen inlijfrente vergelijken krijg je uiteindelijk een goed beeld of wat jij voor ogen hebt haalbaar is. Zekerniet onbelangrijk in dit verhaal is de kostenkant. Kijk niet alleen naar opbrengsten en (te verwachten)rendementen, maar ook naar de kosten die je kwijt bent voor het product. Pas als alles duidelijk voorje is maak je een keuze en sluit je jouw lijfrenteverzekering.