Wanneer krijg ik pensioen?

Pensioenbelegging

Wanneer krijg ik pensioen?

Het antwoord op de vraag ‘wanneer krijg ik pensioen?’ lijkt heel eenvoudig te geven. Toch liggen dezaken wat dit betreft iets anders dan je zou denken. Er bestaan immers meerdere varianten van hetpensioen. Deze varianten verschillen onderling behoorlijk, zowel qua hoogte van de uitkering als ophet moment wanneer deze tot uitkering komen. Hierdoor is het ook vaak moeilijk om aan te gevenhoeveel pensioen je krijgt. In dit artikel nemen we je mee in een aantal verschillendepensioenvarianten, zodat je begrijpt dat de vraag ‘wanneer krijg ik pensioen?’ best een heel lastigevraag is.

Het AOW-pensioen

Er komt een moment dat je van de Nederlandse staat een AOW-uitkering ontvangt. Deze uitkeringkun je beschouwen als een pensioen. Nu is er de laatste jaren veel te doen rondom de AOW-leeftijd,ofwel, de leeftijd waarop je het AOW-pensioen ontvangt. Er is een tijd geweest dat je direct bij hetbereiken van de 65-jarige leeftijd deze uitkering ontving. Deze tijden liggen inmiddels alweer verachter ons. De AOW-leeftijd is tegenwoordig gekoppeld aan je geboortedatum. Vanaf het jaar 2025staat er nog een verandering op stapel, want dan wordt de AOW leeftijd gekoppeld aan degemiddelde levensverwachting. Om je toch niet helemaal in onzekerheid te laten over de vraag‘wanneer krijg ik pensioen?’ heeft de overheid aangegeven dat je minimaal vijf jaar van tevoren weetwanneer dit moment zich aandient. Hoeveel pensioen je in deze vorm ontvangt is eveneens aanverandering onderhevig. Twee keer per jaar, op 1 januari en op 1 juli, worden de nieuwe bedragenbekend gemaakt.

Het werkgeverspensioen

De twee variant van het pensioen die we hierkort de revue laten passeren is hetwerkgeverspensioen. Vrijwel iedereen die inloondienst werkt bouwt via zijn werkgeverpensioen op. ‘Wanneer krijg ik pensioen?’ is inhet geval van dit type pensioen ook niet metéén sluitend antwoord te geven. Normaliter ishet zo dat dit pensioen tot uitkering komt op het moment dat je stopt met werken, dus met pensioengaat. In voorkomende gevallen kun je er ook voor kiezen om dit pensioen eerder/later in te latengaan. Je gaat dan ook eerder/later met pensioen. Je begrijpt vast en zeker dat wanneer je ervoorkiest om dit pensioen eerder in te laten gaan, dit gevolgen heeft voor de hoogte ervan. Wanneer krijgik pensioen heb je soms dan ook in eigen hand.

Aanvullend pensioen

Maar al te vaak blijkt dat het inkomen bij het bereiken van de AOW-leeftijd fors lager is danvoorheen. De AOW voorziet in een minimum basisinkomen en dat is geen vetpot. Niet iedereen kanterugvallen op een uitkering uit een werkgeverspensioen. De mensen die hier wel op terug kunnenvallen, genereren hier vaak onvoldoende aanvulling op hun AOW uit. Bijvoorbeeld omdat zij een tijdin het buitenland hebben gewoond of omdat ze enige tijd werkloos zijn geweest. Het is gelukkigmogelijk om zelf iets te regelen voor de aanvulling van je pensioen. De oplossingen die hiervoorbeschikbaar zijn vallen meestal onder de noemer ‘banksparen’. Kort door de bocht werken dezeproducten als volgt; je legt geld in (eenmalig of periodiek) waarmee je kapitaal opbouwt. Wanneerde afgesproken looptijd erop zit, dan wordt dit kapitaal in maandelijkse termijnen (meestalmaandelijks) aan je uitgekeerd. Deze producten komen voor als spaarproduct en alsbeleggingsproduct. Wanneer krijg ik pensioen met deze financiële oplossingen? Dat kun je vrijwelaltijd zelf bepalen. Laat je hierbij wel goed voorlichten, zodat je niet voor onaangename verrassingenkomt te staan. Vaak zijn er belastingtechnische zaken waar je echt wel rekening mee moet houden.En hoeveel pensioen je krijgt? Dit is onder andere afhankelijk van je inleg, de gekozen vorm van hetproduct en hoe lang de periode van uitkering is.

Eigen middelen

Eigen middelen worden ook wel eigen vermogen genoemd. Eigen vermogen kun je in een aantalgevallen aanwenden voor de aanvulling op je pensioen. Denk hierbij aan spaarsaldi, de waarde vaneen beleggingsportefeuille of de overwaarde van je woning. Hou er rekening mee dat je hierbijmogelijk kosten maakt. Helaas heeft lang niet iedereen deze middelen tot zijn beschikking. Wanneerkrijg ik pensioen uit eigen vermogen? Dat bepaal je zelf. Wat verstandig is om te doen? Check eerst hoe je er nu voor staat qua pensioen. Dit doe je doorjouw pensioenoverzicht te bekijken. Valt dit tegen, regel dan een aanvullend pensioen. Hoe eerder jehier mee start, hoe beter en hoe voordeliger dit vaak is.