Wanneer met pensioen gaan?

Pensioeninvestering

Wanneer met pensioen gaan?

Misschien duurt het nog heel lang voor je met pensioen mag of wellicht is dit op relatief kortetermijn al het geval. Feit blijft in elk geval dat het voor veel mensen niet duidelijk is wanneerpensioen zich voor hen aandient. Er speelt een hoop rondom de pensioenvoorziening in ons land.Wet- en regelgeving maakt het er helaas lang niet altijd duidelijker op als je precies wilt weten waarje aan toe bent als je met pensioen gaat. De vraag ‘wanneer pensioen?’ kun je dan ook bredertrekken dan enkel en alleen het moment waarop je met pensioen gaat, kan of mag.

Wanneer pensioen en wanneer niet of gedeeltelijk?

Normaal gesproken bouw je pensioen op alsje in loondienst werkt. Het merendeel van dewerkgevers heeft een pensioenregeling getroffen voor de werknemers. Dit is echtergeen verplichting voor een werkgever. In sommige bedrijfstakken is dit echter wel een verplichtingvoor de werkgever. Je bouwt pensioen op door het inleggen van premie. Het kan zijn dat dewerkgever deze premie voldoet of dat jij degene bent die de premie afdraagt. Ook een combinatie ismogelijk, dus dat werkgever en werknemer gezamenlijk de te betalen premie afdragen. Dit werkgeverspensioen is niet voor iedereen een vast gegeven. Het kan immers zo zijn dat je in hetbuitenland werkzaam bent geweest, dat je nooit gewerkt hebt of dat je nooit in loondienst hebtgewerkt, maar als ZZP-er. Bovendien kan het zo zijn dat je slechts beperkt dit werkgeverspensioenhebt opgebouwd, omdat je bijvoorbeeld een tijd werkloos bent geweest of langdurig ziek.

Wat te doen wanneer pensioen onvoldoende is?

Wellicht weet je al of je voldoende inkomen genereert uit werkgeverspensioen en AOW-uitkering. Inhet geval je nog geen idee hebt hoe je er tegen die tijd voor staat, raden we je aan om jepensioenoverzicht te raadplegen. Dit geeft een goede indicatie van de hoogte van je inkomen napensionering. De kans is groot dat je niet vrolijk wordt van het inkomen dat je te zien krijgt. Demeeste mensen moeten behoorlijk inleveren ten opzichte van hun huidige inkomen. Wanneerpensioen tegenvalt, dan is het niet zo dat je hier helemaal niets meer aan kunt doen. Er zijnverschillende mogelijkheden om een aanvulling op je pensioen te regelen. Je komt dan al snel uit bijfinanciële oplossingen als banksparen of een lijfrenteverzekering.

Wanneer pensioen aanvulling regelen?

Het zal je vast niet verbazen dat hoe eerder je begint met het treffen van een aanvulling op jepensioen, hoe beter dit is. Wanneer je ‘vroeg’ start, dan heb je nu eenmaal langer de tijd om kapitaalop te bouwen. Dit kapitaal opbouwen kun je in verschillende varianten doen. Zo kun je kiezen vooreen spaarvorm, een beleggingsvorm of een combinatie van sparen en beleggen. Wanneer pensioen opbouwen via een spaarvorm van banksparen jou aanspreekt, dan mis het goedom te weten dat het rendement op je inleg laag zal zijn. De rentestand is al lange tijd zeer laag en, alsdeze al zal stijgen, dan zal dit zeer beperkt zijn en langzaam gaan. Voordeel van een spaarvariant iswel dat je geen risico loopt over je inleg en het reeds opgebouwde kapitaal. Ook zijn de kostenrelatief laag, zeker ten opzichte van de beleggingsvariant van banksparen. Wanneer pensioen middels beleggen je interessant lijkt, dan is het belangrijk dat je voldoende tijdhebt om te gaan beleggen. Beleggen brengt nu eenmaal altijd risico’s met zich mee en garanties zijnniet te geven. Dit betekent heel concreet dat je periodes waarin de koersen dalen of tegenvallen opmoet kunnen vangen. Voor dit opvangen zijn er periodes nodig met stijgende koersen en positiefgestemde beurzen. Over de lange termijn genomen levert beleggen een hoger rendement op dansparen. Wanneer pensioen beleggen jouw keuze is geworden, weet dan dat je ook met verschillendekosten te maken krijgt. Kijk dus niet alleen naar opbrengst/rendement, maar ook naar voorwaardenen met welke kosten je te maken krijgt. Er zijn aanbieders genoeg, dus vergelijk voor je begint.